Menu

EBC/2018/27

 1. Decyzja EBC (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję EBC/2013/28  (EBC/2018/27), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 178.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2013/28), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 53.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2013/17), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 15.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC  (EBC/2008/23), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 66.
     1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2006/21), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 1.
      1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2004/5), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 5.