ECB/2018/27

 1. Besluit (EU) 2019/43 van de ECB van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28  (ECB/2018/27), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 178.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2013/28), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 53.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2013/17), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 15.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB  (ECB/2008/23), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 66.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2006/21), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 1.
      1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2004/5), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 5.
       1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2003/17), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 27.
        1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de ECB (ECB/1998/13), PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
         1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 9 juni 1998 betreffende de wijze waarop het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de ECB dient te worden bepaald (ECB/1998/1), PB L 8 van 14.1.1999, blz. 31.