ECB/2018/27

 1. ECB Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27), OV L 9, 11.1.2019, 178. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2013/28), OV L 16, 21.1.2014, 53. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2013/17), OV L 187, 6.7.2013, 15. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā  (ECB/2008/23), OV L 21, 24.1.2009, 66. lpp..
     1. uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris) par valstu centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2006/21), OV L 24, 31.1.2007, 1. lpp..
      1. uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis) par valstu centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2004/5), OV L 205, 9.6.2004, 5. lpp..