Menu

ECB/2018/27

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 178.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB (ECB/2013/28), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 53.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB  (ECB/2013/17), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 15.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB  (ECB/2008/23), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 66.
     1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2006/21), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 1.
      1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2004/5), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 5.