Menu

EBC/2010/28

 1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne  (EBC/2008/28), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 81.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 15.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 19.