Menu

ECB/2010/28

 1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās nacionālās centrālās bankas  (ECB/2008/28), OV L 21, 24.1.2009, 81. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu centrālās bankas (ECB/2006/26), OV L 24, 31.1.2007, 15. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu centrālās bankas (ECB/2004/10), OV L 205, 9.6.2004, 19. lpp..