Menu

Arbetsordningar

 1. ECB:s beslut av den 12 oktober 1999 om arbetsordningen för ECB:s direktion (ECB/1999/7), EGT L 314, 8.12.1999, s. 34.
 2. ECB:s beslut av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2004/2), EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet  (ECB/2008/29), EUT L 3, 7.1.2009, s. 4.Ytterligare information
  2. ECB:s beslut av den 19 mars 2009 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100, 18.4.2009, s. 10.
  3. ECB:s beslut av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2014/1), EUT L 95, 29.3.2014, s. 56.
  4. ECB:s beslut (EU) 2015/716 av den 12 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2015/8), EUT L 114, 5.5.2015, s. 11.
  5. ECB:s beslut (EU) 2016/1717 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2016/27), EUT L 258, 24.9.2016, s. 17.
  6. Beslut ECB/2004/2. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.9.2016.
 3. Beslut om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2014/16), EUT L 175, 14.6.2014, s. 47.
  1. ECB:s beslut (EU) 2019/1378 av den 9 augusti 2019 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2019/27), EUT L 224, 28.8.2019, s. 9.
 4. ECB:s beslut av den 6 februari 2014 om utnämningen av ECB:s företrädare i tillsynsnämnden  (ECB/2014/4), EUT L 196, 3.7.2014, s. 38.
 5. ECB:s beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB:s allmänna råd (ECB/2004/12), EUT L 230, 30.6.2004, s. 61.Ytterligare information
 6. Arbetsordning för ECB:s tillsynsnämnd  EUT L 182, 21.6.2014, s. 56.
  1. Ändring 1/2014 av den 15 december 2014 av arbetsordningen för ECB:s tillsynsnämnd EUT L 68, 13.3.2015, s. 88.
 7. ECB:s beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59), EUT L 70, 14.3.2015, s. 58.
 8. ECB:s beslut (EU) 2019/2194 av den 29 november 2019 om behörighet att företräda ECB  (ECB/2019/33), EUT L 330, 20.12.2019, s. 105.