Poslovniki

 1. Sklep ECB z dne 12. oktobra 1999 o Poslovniku Izvršilnega odbora ECB (ECB/1999/7), UL L 314, 8. 12. 1999, str. 34.
 2. Sklep ECB z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2004/2), UL L 80, 18. 3. 2004, str. 33.
  1. Sklep ECB z dne 18. decembra 2008 o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu ECB  (ECB/2008/29), UL L 3, 7. 1. 2009, str. 4.Dodatne informacije
  2. Sklep ECB z dne 19. marca 2009 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB  (ECB/2009/5), UL L 100, 18. 4. 2009, str. 10.
  3. Sklep ECB z dne 22. januarja 2014 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2014/1), UL L 95, 29. 3. 2014, str. 56.
  4. Sklep ECB (EU) 2015/716 z dne 12. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2015/8), UL L 114, 5. 5. 2015, str. 11.
  5. Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
  6. Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
 3. Sklep o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje  (ECB/2014/16), UL L 175, 14. 6. 2014, str. 47.
  1. Sklep ECB (EU) 2019/1378 z dne 9. avgusta 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 9.
 4. Sklep ECB z dne 6. februarja 2014 o imenovanju predstavnikov ECB v Nadzorni odbor (ECB/2014/4), UL L 196, 3. 7. 2014, str. 38.
 5. Sklep ECB z dne 17. junija 2004 o sprejetju Poslovnika Razširjenega sveta ECB (ECB/2004/12), UL L 230, 30. 6. 2004, str. 61.
 6. Poslovnik Nadzornega odbora ECB  UL L 182, 21. 6. 2014, str. 56.
  1. Sprememba 1/2014 z dne 15. decembra 2014 Poslovnika Nadzornega odbora ECB  UL L 68, 13. 3. 2015, str. 88.
 7. Sklep ECB (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/59), UL L 70, 14. 3. 2015, str. 58.
 8. Sklep ECB(EU) 2019/2194 z dne 29. novembra 2019 o podelitvi pooblastil za podpisovanje  (ECB/2019/33), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 105.