Menu

Rokovacie poriadky

 1. Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. októbra 1999 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB/1999/7), Ú. v. ES L 314, 8. 12. 1999, s. 34.
 2. Rozhodnutie ECB z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB (ECB/2004/2), Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
  1. Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov ECB  (ECB/2008/29), Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2009, s. 4.Dodatočné informácie
  2. Rozhodnutie ECB z 19. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2009/5), Ú. v. EÚ L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
  3. Rozhodnutie ECB z 22. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2014/1), Ú. v. EÚ L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/716 z 12. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2015/8), Ú. v. EÚ L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
  6. Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
 3. Rozhodnutie o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2014/16), Ú. v. EÚ L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
 4. Rozhodnutie ECB zo 6. februára 2014 o vymenovaní zástupcov ECB v Rade pre dohľad  (ECB/2014/4), Ú. v. EÚ L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
 5. Rozhodnutie ECB zo 17. júna 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady ECB (ECB/2004/12), Ú. v. EÚ L 230, 30. 6. 2004, s. 61.
 6. Rokovací poriadok Rady pre dohľad ECB  Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
  1. Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad ECB z 15. decembra 2014 Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
 7. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59), Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
 8. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2194 z 29. novembra 2019 o udelení podpisových práv  (ECB/2019/33), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.