Menu

Regulamente interne

 1. Decizia BCE din 12 octombrie 1999 privind Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al BCE  (BCE/1999/7), JO L 314, 8.12.1999, p. 34.
 2. Decizia BCE din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2004/2), JO L 80, 18.3.2004, p. 33.
  1. Decizia BCE din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor BCE  (BCE/2008/29), JO L 3, 7.1.2009, p. 4.Informaţii suplimentare
  2. Decizia BCE din 19 martie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2009/5), JO L 100, 18.4.2009, p. 10.
  3. Decizia BCE din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2014 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE(BCE/2014/1)  (BCE/2014/1), JO L 95, 29.3.2014, p. 56.
  4. Decizia (UE) 2015/716 a BCE din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2015/8), JO L 114, 5.5.2015, p. 11.
  5. Decizia (UE) 2016/1717 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2016/27), JO L 258, 24.9.2016, p. 17.
  6. Decizia BCE/2004/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.9.2016.
 3. Decizie privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia  (BCE/2014/16), JO L 175, 14.6.2014, p. 47.
  1. Decizia (UE) 2019/1378 a BCE din 9 august 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia  (BCE/2019/27), JO L 224, 28.8.2019, p. 9.
 4. Decizia BCE din 6 februarie 2014 privind numirea reprezentanţilor BCE în Consiliul de supraveghere  (BCE/2014/4), JO L 196, 3.7.2014, p. 38.
 5. Decizia BCE din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al BCE (BCE/2004/12), JO L 230, 30.6.2004, p. 61.
 6. Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE  JO L 182, 21.6.2014, p. 56.
  1. Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 68, 13.3.2015, p. 88.
 7. Decizia (UE) 2015/433 a BCE din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59), JO L 70, 14.3.2015, p. 58.
 8. Decizia (UE) 2019/2194 a BCE din 29 noiembrie 2019 privind acordarea dreptului de semnătură  (BCE/2019/33), JO L 330, 20.12.2019, p. 105.