Reglement van orde

 1. Besluit van de ECB van 12 oktober 1999 betreffende het Reglement van orde van de directie van de ECB (ECB/1999/7), PB L 314 van 8.12.1999, blz. 34.
 2. Besluit van de ECB van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2004/2), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 18 december 2008 betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB  (ECB/2008/29), PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4.Aanvullende informatie
  2. Besluit van de ECB van 19 maart 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2009/5)  (ECB/2009/5), PB L 100 van 18.4.2009, blz. 10.
  3. Besluit van de ECB van 22 januari 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2014/1), PB L 95 van 29.3.2014, blz. 56.
  4. Besluit (EU) 2015/716 van de ECB van 12 februari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2015/8), PB L 114 van 5.5.2015, blz. 11.
  5. Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
  6. Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
 3. Besluit van de ECB van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2014/16), PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47.
  1. Besluit (EU) 2019/1378 van de ECB van 9 augustus 2019 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2019/27), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 9.
 4. Besluit van de ECB van 6 februari 2014 betreffende de benoeming van vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van toezicht  (ECB/2014/4), PB L 196 van 3.7.2014, blz. 38.
 5. Besluit van de ECB van 17 juni 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Algemene Raad van de ECB (ECB/2004/12), PB L 230 van 30.6.2004, blz. 61.Aanvullende informatie
 6. Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 182 van 21.6.2014, blz. 56.
  1. Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 68 van 13.3.2015, blz. 88.
 7. Besluit (EU) 2015/433 van de ECB van 17 december 2014 betreffende de oprichting van een Ethisch comité en zijn reglement van orde  (ECB/2014/59), PB L 70 van 14.3.2015, blz. 58.
 8. Besluit (EU) 2019/2194 van de ECB van 29 november 2019 betreffende de toekenning van tekeningsbevoegdheden (ECB/2019/33), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.