Regoli ta' proċedura

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta’ Ottubru, 1999, dwar ir-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (BĊE/1999/7), ĠU L 314, 8.12.1999, pġ. 34.
 2. Id-Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Frar, 2004 li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2004/2), ĠU L 80, 18.3.2004, pġ. 33.
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2008 biex tipposponi l-bidu tas-sistema ta' rotazzjoni fil-Kunsill Governattiv tal-BĊE  (BĊE/2008/29), ĠU L 3, 7.1.2009, pġ. 4.Aktar tagħrif
  2. Deċizjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta’ Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2009/5), ĠU L 100, 18.4.2009, pġ. 10.
  3. Deċizjoni tal-BĊE tad-22 ta’ Jannar 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2014/1), ĠU L 95, 29.3.2014, pġ. 56.
  4. Deċiżjoni (UE) 2015/716 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2015/8), ĠU L 114, 5.5.2015, pġ. 11.
  5. Deċiżjoni (UE) 2016/1717 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2016/27), ĠU L 258, 24.9.2016, pġ. 17.
  6. Deċiżjoni BĊE/2004/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.9.2016.
 3. Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2014/16), ĠU L 175, 14.6.2014, pġ. 47.
  1. Deċiżjoni (UE) 2019/1378 tal-BĊE tad-9 ta' Awwissu 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2019/27), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 9.
 4. Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta' Frar 2014 dwar il-ħatra ta' rappreżentanti tal-BĊE fil-Bord Superviżorju  (BĊE/2014/4), ĠU L 196, 3.7.2014, pġ. 38.
 5. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Ġunju, 2004, li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE (BĊE/2004/12), ĠU L 230, 30.6.2004, pġ. 61.
 6. Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE  ĠU L 182, 21.6.2014, pġ. 56.
  1. Emenda 1/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 għar-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 88.
 7. Deċiżjoni (UE) 2015/433 tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat għall-Etika u r-Regoli tal-Proċedura tiegħu  (BĊE/2014/59), ĠU L 70, 14.3.2015, pġ. 58.
 8. Deċiżjoni (UE) 2019/2194 tal-BĊE tad-29 ta’ Novembru 2019 dwar l-għoti ta’ setgħat ta’ ffirmar  (BĊE/2019/33), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 105.