Menu

Reglamenti

 1. ECB lēmums (1999. gada 12. oktobris) par ECB valdes reglamentu (ECB/1999/7), OV L 314, 8.12.1999, 34. lpp..
 2. ECB Lēmums (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2004/2), OV L 80, 18.3.2004, 33. lpp..
  1. ECB Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu ECB Padomē  (ECB/2008/29), OV L 3, 7.1.2009, 4. lpp..Papildus informācija
  2. ECB Lēmums (2009. gada 19. marts), ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2009/5), OV L 100, 18.4.2009, 10. lpp..
  3. ECB Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2014/1), OV L 95, 29.3.2014, 56. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/716 (2015. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2015/8), OV L 114, 5.5.2015, 11. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2016/1717 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2016/27), OV L 258, 24.9.2016, 17. lpp..
  6. Lēmums ECB/2004/2. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  24.9.2016.
 3. Lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2014/16), OV L 175, 14.6.2014, 47. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2019/27), OV L 224, 28.8.2019, 9. lpp..
 4. ECB Lēmums (2014. gada 6. februāris) par ECB pārstāvju iecelšanu Uzraudzības valdē  (ECB/2014/4), OV L 196, 3.7.2014, 38. lpp..
 5. ECB lēmums (2004. gada 17. jūnijs), ar kuru pieņem ECB Ģenerālpadomes Reglamentu (ECB/2004/12), OV L 230, 30.6.2004, 61. lpp..
 6. ECB Uzraudzības valdes Reglaments OV L 182, 21.6.2014, 56. lpp..
  1. 2014. gada 15. decembra grozījums 1/2014 ECB Uzraudzības valdes Reglamentā OV L 68, 13.3.2015, 88. lpp..
 7. ECB Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59), OV L 70, 14.3.2015, 58. lpp..
 8. ECB Lēmums (ES) 2019/2194 (2019. gada 29. novembris) par paraksta tiesību piešķiršanu  (ECB/2019/33), OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..