Darbo reglamentai

 1. 1999 m. spalio 12 d. ECB sprendimas dėl ECB vykdomosios valdybos darbo reglamento (ECB/1999/7), OL L 314, 1999 12 8, p. 34.
 2. 2004 m. vasario 19 d. ECB sprendimas dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/2), OL L 80, 2004 3 18, p. 33.
  1. 2008 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, atidėti rotacijos sistemos ECB valdančiojoje taryboje pradžią  (ECB/2008/29), OL L 3, 2009 1 7, p. 4.Papildoma informacija
  2. 2009 m. kovo 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2009/5), OL L 100, 2009 4 18, p. 10.
  3. 2014 m. sausio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2014/1), OL L 95, 2014 3 29, p. 56.
  4. 2015 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2015/716, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2015/8), OL L 114, 2015 5 5, p. 11.
  5. 2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
  6. Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
 3. 2014 m. balandžio 14 d. ECB sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (ECB/2014/16), OL L 175, 2014 6 14, p. 47.
  1. 2019 m. rugpjūčio 9 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1378, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių  (ECB/2019/27), OL L 224, 2019 8 28, p. 9.
 4. 2014 m. vasario 6 d. ECB sprendimas dėl ECB atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo  (ECB/2014/4), OL L 196, 2014 7 3, p. 38.
 5. 2004 m. birželio 17 d. ECB sprendimas dėl ECB bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/12), OL L 230, 2004 6 30, p. 61.
 6. ECB priežiūros valdybos darbo reglamentas  OL L 182, 2014 6 21, p. 56.
  1. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB priežiūros valdybos darbo reglamento dalinis pakeitimas Nr. 1/2014  OL L 68, 2015 3 13, p. 88.
 7. 2014 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių  (ECB/2014/59), OL L 70, 2015 3 14, p. 58.
 8. 2019 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2194 dėl įgaliojimų pasirašyti suteikimo  (ECB/2019/33), OL L 330, 2019 12 20, p. 105.