Menu

Työjärjestykset

 1. EKP:n päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1999, EKP:n johtokunnan työjärjestyksestä (EKP/1999/7), EYVL L 314, 8.12.1999, s. 34.
 2. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä  (EKP/2008/29), EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4.Lisätietoja
  2. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2009/5), EUVL L 100, 18.4.2009, s. 10.
  3. EKP:n päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2014, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2014/1), EUVL L 95, 29.3.2014, s. 56.
  4. EKP:n päätös (EU) 2015/716, annettu 12 päivänä helmikuuta 2015, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2015/8), EUVL L 114, 5.5.2015, s. 11.
  5. EKP:n päätös (EU) 2016/1717, annettu 21 päivänä syyskuuta 2016, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2016/27), EUVL L 258, 24.9.2016, s. 17.
  6. Päätös EKP/2004/2. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  24.9.2016.
 3. Päätös oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä  (EKP/2014/16), EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47.
  1. EKP:n päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta  (EKP/2019/27), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 9.
 4. EKP:n päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, EKP:n edustajien nimittämisestä valvontaelimeen  (EKP/2014/4), EUVL L 196, 3.7.2014, s. 38.
 5. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, EKP:n yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/12), EUVL L 230, 30.6.2004, s. 61.Lisätietoja
 6. EKP:n valvontaelimen työjärjestys  EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56.
  1. EKP:n valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 EUVL L 68, 13.3.2015, s. 88.
 7. EKP:n päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/59), EUVL L 70, 14.3.2015, s. 58.
 8. EKP:n päätös (EU) 2019/2194, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, nimenkirjoitusvaltuuksien myöntämisestä  (EKP/2019/33), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.