Kodukord

 1. EKP otsus, 12. oktoober 1999, EKP juhatuse töökorra kohta (EKP/1999/7), EÜT L 314, 8.12.1999, lk 34.
 2. EKP otsus, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. veebruar 2004 (EKP/2004/2), ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.
  1. EKP otsus EKP nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta, 18. detsember 2008 (EKP/2008/29), ELT L 3, 7.1.2009, lk 4.Täiendav teave
  2. EKP otsus, millega muudetakse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. märts 2009, (EKP/2009/5), ELT L 100, 18.4.2009, lk 10.
  3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 22. jaanuar 2014 (EKP/2014/1), ELT L 95, 29.3.2014, lk 56.
  4. EKP otsus (EL) 2015/716, 12. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2015/8), ELT L 114, 5.5.2015, lk 11.
  5. EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
  6. Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
 3. EKP otsus vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta, 14. aprill 2014  (EKP/2014/16), ELT L 175, 14.6.2014, lk 47.
  1. EKP otsus (EL) 2019/1378, 9. august 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta  (EKP/2019/27), ELT L 224, 28.8.2019, lk 9.
 4. EKP otsus EKP esindajate ametisse nimetamise kohta järelevalvenõukogus, 6. veebruar 2014  (EKP/2014/4), ELT L 196, 3.7.2014, lk 38.
 5. EKP otsus, 17. juuni 2004, millega võetakse vastu EKP üldnõukogu töökord (EKP/2004/12), ELT L 230, 30.6.2004, lk 61.
 6. EKP järelevalvenõukogu kodukord ELT L 182, 21.6.2014, lk 56.
  1. EKP järelevalvenõukogu kodukorra 15. detsembri 2014. aasta muudatus 1/2014 ELT L 68, 13.3.2015, lk 88.
 7. EKP otsus (EL) 2015/433 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta, 17. detsember 2014 (EKP/2014/59), ELT L 70, 14.3.2015, lk 58.
 8. EKP otsus (EL)2019/2194, 29. november 2019, allkirjaõiguse andmise kohta  (EKP/2019/33), ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.