Forretningsorden

 1. ECB's afgørelse af 12. oktober 1999 vedrørende forretningsordenen for Direktionen for ECB (ECB/1999/7), EFT L 314 af 8.12.1999, s. 34.
 2. ECB's afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2004/2), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.Læs mere
  1. ECB's Afgørelse af 18. december 2008 om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for ECB  (ECB/2008/29), EUT L 3 af 7.1.2009, s. 4.Læs mere
  2. ECB's afgørelse af 19. marts 2009 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10.
  3. ECB's afgørelse af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), EUT L 95 af 29.3.2014, s. 56.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2015/716 af 12. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2015/8), EUT L 114 af 5.5.2015, s. 11.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2016/1717 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2016/27), EUT L 258 af 24.9.2016, s. 17.
  6. Afgørelse ECB/2004/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 24.9.2016.
 3. Afgørelse om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2014/16), EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/1378 af 9. august 2019 om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2019/27), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 9.
 4. ECB's afgørelse af 6. februar 2014 om udnævnelsen af repræsentanter for ECB til Tilsynsrådet  (ECB/2014/4), EUT L 196 af 3.7.2014, s. 38.
 5. ECB's afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB's Generelle Råd (ECB/2004/12), EUT L 230 af 30.6.2004, s. 61.Læs mere
 6. Forretningsorden for ECB's Tilsynsråd  EUT L 182 af 21.6.2014, s. 56.
  1. Ændring 1/2014 af 15. december 2014 af forretningsordenen for ECB's Tilsynsråd  EUT L 68 af 13.3.2015, s. 88.
 7. ECB's afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne  (ECB/2014/59), EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58.
 8. ECB's afgørelse (EU) 2019/2194 af 29. november 2019 om tildeling af undertegnelsesbeføjelser (ECB/2019/33), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.