Menu

Jednací řády

 1. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. října 1999 o jednacím řádu Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB/1999/7), Úř. věst. L 314, 8. 12. 1999, s. 34.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2004/2), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů ECB  (ECB/2008/29), Úř. věst. L 3, 7. 1. 2009, s. 4.Dodatečné informace
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2009/5), Úř. věst. L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 22. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), Úř. věst. L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/716 ze dne 12. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2015/8), Úř. věst. L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
  6. Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 9. 2016.
 3. Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2014/16), Úř. věst. L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2019/27), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 6. února 2014 o jmenování zástupců ECB do Rady dohledu  (ECB/2014/4), Úř. věst. L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 17. června 2004, kterým se přijímá jednací řád Generální rady ECB (ECB/2004/12), Úř. věst. L 230, 30. 6. 2004, s. 61.
 6. Jednací řád Rady dohledu ECB  Úř. věst. L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
  1. Změna jednacího řádu Rady dohledu ECB 1/2014 ze dne 15. prosince 2014  Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
 7. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59), Úř. věst. L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
 8. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2194 ze dne 29. listopadu 2019 o udělení podpisových práv  (ECB/2019/33), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 105.