EKP/2004/2

  1. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Työjärjestys, EYVL L 338, 15.12.1998, s. 28.
    2. EKP:n työjärjestys, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä huhtikuuta 1999, EYVL L 125, 19.5.1999, s. 34.
    3. EKP:n päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, jolla muutetaan EKP:n työjärjestystä (EKP/1999/6), EYVL L 314, 8.12.1999, s. 32.