ECB/2008/29

  1. Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov ECB  (ECB/2008/29), Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2009, s. 4.