BCE/2008/29

  1. Decizia BCE din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor BCE  (BCE/2008/29), JO L 3, 7.1.2009, p. 4.