Menu

EBC/2008/29

  1. Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  (EBC/2008/29), Dz.U. L 3 z 7.1.2009, str. 4.