Menu

ECB/2008/29

  1. 2008 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, atidėti rotacijos sistemos ECB valdančiojoje taryboje pradžią  (ECB/2008/29), OL L 3, 2009 1 7, p. 4.