Menu

Om arkiven

ECB:s arkiv förvaltas av arkivpersonalen på generaldirektoratet Sekretariats avdelning för informationshantering.

Arkivens innehåll

ECB:s arkiv innehåller handlingar från:

  • Centralbankschefskommittén (1964-93)
  • Europeiska monetära institutet (EMI, 1994-98)
  • Europeiska centralbanken, (1998-).

I linje med ECB:s åtagande om öppenhet och transparens, samt för att möjliggöra och förenkla forskning, finns de handlingar vi har offentliggjort tillgängliga på den här webbplatsen i PDF-format och i bokstavsordning.

Vid frågor om innehållet i arkivet eller i offentliggjorda handlingar, kontakta:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Begäran om tillgång till handlingar

Tillgång till ECB:s handlingar regleras i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar, i dess ändrade lydelse.

Man kan begära tillgång till en handling per brev eller e-post till:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland
accesstodocuments@ecb.europa.eu