Menu

O arhivu

Arhiv ECB vodi arhivska služba v okviru oddelka Upravljanje dokumentov, ki je del generalnega direktorata Sekretariat.

Vsebina arhiva

V arhivu ECB so dokumenti, ki so jih pripravili:

  • Odbor guvernerjev centralnih bank držav članic Evropske skupnosti (1964–1993),
  • Evropski monetarni inštitut (1994–1998) in
  • Evropska centralna banka (1998–danes).

V skladu z zavezanostjo ECB odprtosti in transparentnosti ter z namenom, da bi omogočili in olajšali raziskave, so dokumenti, ki so že postali javni, v kronološkem vrstnem redu in v formatu PDF na voljo na tej spletni strani.

Če imate vprašanja o vsebini arhiva ali o javnih dokumentih, uporabite naslednje kontaktne informacije:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Prošnje za dostop do dokumentov

Dostop do neobjavljenih dokumentov in evidenc ECB ureja Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke, z vsemi spremembami.

Za dostop do dokumentov lahko zaprosite tako, da pošljete pismo ali e-pošto na:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu