Menu

Archív ECB

Archív ECB riadi oddelenie archívu, ktoré je súčasťou odboru informačného manažmentu generálneho riaditeľstva sekretariátu.

Obsah archívu

Archív ECB obsahuje záznamy:

  • Výboru guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho spoločenstva (1964 – 1993),
  • Európskeho menového inštitútu (1994 – 1998) a
  • Európskej centrálnej banky (od roku 1998).

V súlade so záväzkom ECB dodržiavať zásady otvorenosti a transparentnosti a v snahe uľahčiť vyhľadávanie informácií sú doteraz zverejnené záznamy na tejto internetovej stránke k dispozícii v chronologickom poradí vo formáte PDF.

V prípade otázok týkajúcich sa obsahu archívu alebo zverejnených záznamov sa obráťte na ECB:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Nemecko
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Žiadosť o prístup k dokumentom a záznamom

Pravidlá prístupu k nezverejneným dokumentom a záznamom ECB stanovuje rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB v znení neskorších zmien.

Žiadosť o prístup ku konkrétnemu dokumentu môžete poslať listom alebo e-mailom na adresu:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Nemecko
accesstodocuments@ecb.europa.eu