Archív ECB

Archív ECB riadi oddelenie archívu, ktoré je súčasťou odboru informačného manažmentu generálneho riaditeľstva sekretariátu.

Obsah archívu

Archív ECB obsahuje záznamy:

  • Výboru guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho spoločenstva (1964 – 1993),
  • Európskeho menového inštitútu (1994 – 1998) a 
  • Európskej centrálnej banky (od roku 1998).

V súlade so záväzkom ECB dodržiavať zásady otvorenosti a transparentnosti a v snahe uľahčiť vyhľadávanie informácií sú kópie všetkých doteraz zverejnených záznamov vo formáte PDF k dispozícii verejnosti.

Prístup

Pravidlá prístupu k dokumentom a záznamom ECB stanovuje rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 42).

Kontaktné údaje

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640