Menu

Despre arhive

Arhivele BCE sunt gestionate de echipa responsabilă de arhive din cadrul serviciului intitulat „Servicii de gestionare a informațiilor” al Direcției generale secretariat.

Conținutul arhivelor

Arhivele BCE conțin evidențe ale:

  • Comitetului guvernatorilor băncilor centrale din statele membre ale Comunității Europene (1964-1993);
  • Institutului Monetar European (1994-1998) și
  • Băncii Centrale Europene (1998-prezent).

În conformitate cu angajamentul asumat de BCE în ceea ce privește deschiderea și transparența, precum și pentru a permite și a facilita activitatea de cercetare, evidențele publicate sunt disponibile, în ordine cronologică, pe acest website, în format PDF.

În cazul în care aveți întrebări privind conținutul arhivelor sau al evidențelor publicate, vă rugăm să contactați:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Solicitare de documente și evidențe

Accesul la documentele și evidențele nepublicate ale BCE este reglementat prin Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele BCE, astfel cum a fost modificată.

Puteți solicita un document trimițând o scrisoare sau un e-mail la adresa:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu