Menu

Het archief van de ECB

Het archief van de ECB worden beheerd door het Archiefteam binnen de Afdeling Informatiebeheerdiensten van het Directoraat-Generaal Secretariaat.

Inhoud van het archief

Het archief van de ECB bevatten documenten en dossiers van:

  • het Comité van Presidenten van de Centrale Banken van de lidstaten van de Europese Gemeenschap (1964-93);
  • het Europees Monetair Instituut (1994-98); en
  • de Europese Centrale Bank (1998-heden).

Overeenkomstig het streven van de ECB naar openheid en transparantie en om onderzoek mogelijk te maken en te vergemakkelijken, zijn de documenten die wij hebben vrijgegeven op deze website beschikbaar in PDF-formaat en in chronologische volgorde.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van het archief of van vrijgegeven documenten, neemt u dan contact op:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Verzoek om documenten en dossiers

De toegang tot ongepubliceerde documenten en dossiers van de ECB wordt geregeld door Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank, zoals gewijzigd.

U kunt om een document of dossier verzoeken door een brief of e-mail te sturen aan:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland
accesstodocuments@ecb.europa.eu