De archieven van de ECB

De archieven van de ECB worden beheerd door het Archieven-team binnen de Afdeling Informatiebeheerdiensten van het Directoraat-Generaal Secretariaat.

Inhoud van de archieven

De archieven van de ECB bevatten documenten en dossiers van:

  • het Comité van Presidenten van de Centrale Banken van de lidstaten van de Europese Gemeenschap (1964-93);
  • het Europees Monetair Instituut (1994-98); en
  • de Europese Centrale Bank (1998-).

Overeenkomstig het streven van de ECB naar openheid en transparantie en om onderzoek mogelijk te maken en te vereenvoudigen, zijn pdf-bestanden van de door ons vrijgegeven documenten en dossiers beschikbaar voor het grote publiek.

Toegang

De toegang tot documenten en dossiers van de ECB wordt geregeld door Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42).

Contactgegevens

European Central Bank
Archives & Records Management Section
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640