Apie archyvus

ECB archyvus tvarko Sekretoriato generalinio direktorato Informacijos valdymo paslaugų skyriaus Archyvų poskyris.

Kas sudaro archyvus

ECB archyvuose saugomi šių institucijų dokumentai:

  • Europos Bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojų komiteto (1964–1993 m.);
  • Europos pinigų instituto (1994–1998 m.);
  • Europos Centrinio Banko (1998 m. – dabar).

Atsižvelgiant į ECB įsipareigojimą siekti atvirumo ir skaidrumo bei sudaryti sąlygas tyrimams ir juos palengvinti, mes viešai paskelbėme jau skelbtų dokumentų kopijas PDF formatu.

Prieinamumas

Galimybė susipažinti su ECB dokumentais ir įrašais apibrėžta 2004 m. kovo 4 d. Sprendime ECB/2004/3 dėl viešo priėjimo prie ECB dokumentų (OL L 80, 2004 3 18, p. 42).

Duomenys ryšiams

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Tel. +49 (0)69 1344 5656
Faksas +49 (0)69 1344 6640