Menu

Apie archyvus

ECB archyvus tvarko Sekretoriato generalinio direktorato Informacijos valdymo paslaugų skyriaus Archyvo poskyris.

Kas sudaro archyvus

ECB archyvuose saugomi šių institucijų įrašai:

  • Europos Bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojų komiteto (1964–1993 m.);
  • Europos pinigų instituto (1994–1998 m.);
  • Europos Centrinio Banko (1998 m. – dabar).

Atsižvelgiant į ECB įsipareigojimą siekti atvirumo ir skaidrumo bei sudaryti sąlygas tyrimams ir juos palengvinti, mūsų paskelbtus įrašus rasite šioje svetainėje PDF formatu chronologine seka.

Jei turite klausimų apie archyvų turinį arba paskelbtus įrašus, kreipkitės:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Prašymas dokumentams ir įrašams gauti

Galimybė susipažinti su nepaskelbtais ECB dokumentais ir įrašais apibrėžta 2004 m. kovo 4 d. Sprendime ECB/2004/3 dėl viešo priėjimo prie ECB dokumentų, su pakeitimais.

Norėdami gauti dokumentą, kreipkitės paštu arba atsiųskite elektroninį laišką. Adresai:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)
accesstodocuments@ecb.europa.eu