O arhivi

Arhivom ESB-a upravlja tim zadužen za arhivu u okviru Odjela za upravljanje dokumentima glavne uprave Tajništvo.

Sadržaj arhive

U arhivi ESB-a pohranjeni su dokumenti:

  • Odbora guvernera središnjih banaka država članica Europske zajednice (1964. – 1993.)
  • Europskoga monetarnog instituta (1994. – 1998.)
  • Europske središnje banke (1998. do danas).

U skladu s preuzetim obvezama ESB-a koje se odnose na otvorenost i transparentnost te kako bi se omogućilo i olakšalo istraživanje, javno objavljeni dokumenti dostupni su javnosti u PDF-u.

Pristup

Pristup dokumentima i evidencijama ESB-a uređen je Odlukom ESB/2004/3 od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (SL L 80, 18. 3. 2004., str. 42).

Kontakt

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Faks: +49 (0)69 1344 6640