Menu

O arhivi

Arhivom ESB-a upravlja tim zadužen za arhivu u sklopu odjela Upravljanje dokumentima glavne uprave Tajništvo.

Sadržaj arhive

U arhivi ESB-a pohranjeni su dokumenti:

  • Odbora guvernera središnjih banaka država članica Europske zajednice (od 1964. do 1993.)
  • Europskog monetarnog instituta (od 1994. do 1998.)
  • Europske središnje banke (od 1998. do danas).

Predan načelima otvorenosti i transparentnosti, ESB na ovim mrežnim stranicima omogućuje pristup objavljenim dokumentima u PDF formatu po kronološkom redoslijedu kako bi omogućio i olakšao istraživanje.

Ako imate pitanja o sadržaju arhive ili objavljenim dokumentima, obratite nam se na sljedeću adresu:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Zahtjevi za dokumente i evidencije

Pristup neobjavljenim dokumentima i evidencijama ESB-a uređen je Odlukom ESB/2004/3 od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke, sa svim izmjenama.

Dokumente možete zatražiti pismom ili e-porukom:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu