Menu

Arkisto

EKP:n arkistoa hoitaa tiedonhallintapalvelutoimiston arkistoyksikkö EKP:n sihteeristön pääosastossa.

Arkiston sisältö

EKP:n arkistossa on aineistoa seuraavista lähteistä:

  • Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komitea (1964–1993)
  • Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI, 1994–1998)
  • Euroopan keskuspankki (1998–).

Koska EKP on sitoutunut toimimaan avoimesti ja pyrkii helpottamaan tutkimustyötä, julkistettu aineisto on saatavilla EKP:n verkkosivuilla aikajärjestyksessä (pdf-muodossa).

Arkistoa tai julkaistua aineistoa koskevia lisätietoja voi pyytää osoitteesta

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu.

Aineistopyynnöt

Julkaisemattomiin EKP:n asiakirjoihin ja aineistoihin tutustumisesta säädetään Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tehdyssä päätöksessä EKP/2004/3 (sellaisena kuin se on muutettuna).

Aineistopyynnöt lähetetään osoitteeseen

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu.