Arkisto

EKP:n arkistoa hoitaa tiedonhallintapalvelutoimiston arkistoyksikkö EKP:n sihteeristön pääosastossa.

Arkiston sisältö

EKP:n arkistossa on aineistoa seuraavista lähteistä:

  • Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komitea (1964–1993)
  • Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI, 1994–1998)
  • Euroopan keskuspankki (1998–).

Koska EKP on sitoutunut toimimaan avoimesti ja pyrkii helpottamaan tutkimustyötä, julkinen asiakirja-aineisto on saatavilla EKP:n verkkosivuilla (pdf-muodossa).

Arkistoon tutustuminen

EKP:n asiakirjoihin ja tallenteisiin tutustumisesta säädetään 4.3.2004 tehdyssä päätöksessä Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42).

Yhteystiedot

European Central Bank
Information Management Division / Archives (NH 04.67)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Puhelin: +49 (0)69 1344 5656
Faksi: +49 (0)69 1344 6640