Menu

Arhiivid

EKP arhiive haldab sekretariaadi peadirektoraadi infohalduse osakonna arhiivide üksus.

Arhiivide sisu

EKP arhiivides hoitavad dokumendid pärinevad:

  • Euroopa Ühenduse liikmesriikide keskpankade presidentide komiteelt (1964–1993);
  • Euroopa Rahainstituudist (1994–1998) ja
  • Euroopa Keskpangast (1998–).

Kooskõlas EKP avatuse ja läbipaistvuse põhimõttega ning uurimistöö võimaldamiseks ja hõlbustamiseks on käesoleval veebilehel avaldatud dokumendid kättesaadavad kronoloogilises järjestuses PDF-failidena.

Küsimused arhiivide sisu või avaldatud dokumentide kohta palume saata järgmisel aadressil:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Dokumentide ja materjalide päringud

Juurdepääsu EKP avaldamata dokumentidele ja arhivaalidele reguleerib 4. märtsi 2004. aasta otsus EKP/2004/3 üldsusele juurdepääsu kohta EKP dokumentidele (muudetud).

Dokumentide taotlemiseks palume saata kiri või meil järgmisel aadressil:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu