Arhiivid

EKP arhiive haldab sekretariaadi peadirektoraadi infohalduse osakonna arhiivide üksus.

Arhiivide sisu

Dokumendid EKP arhiivides pärinevad:

  • Euroopa Ühenduse liikmesriikide keskpankade presidentide komiteelt (1964–1993);
  • Euroopa Rahainstituudist (1994–1998) ja
  • Euroopa Keskpangast (1998–).

Kooskõlas EKP avatuse ja läbipaistvuse põhimõttega ning uurimistöö võimaldamiseks ja tõhustamiseks on avaldatud dokumentide PDF-failid üldsusele kättesaadavad.

Juurdepääs

Juurdepääsu EKP dokumentidele ja arhivaalidele reguleerib 4. märtsi 2004. aasta otsus EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele (ELT L 80, 18.3.2004, lk 42).

Kontaktandmed

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel: +49 (0)69 1344 5656
Faks: +49 (0)69 1344 6640