Menu

Om arkivet

ECB's arkiv forvaltes af arkivpersonalet i afdelingen for Informationsstyring, som hører under Generaldirektoratet Sekretariat.

Arkivets indhold

ECB's arkiv indeholder dokumenter og sager fra:

  • Komiteen af Centralbankchefer i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Medlemsstater (1964-93)
  • Det Europæiske Monetære Institut (1994-98)
  • Den Europæiske Centralbank (1998-).

I overensstemmelse med ECB's forpligtelser, for så vidt angår åbenhed og gennemsigtighed, og for at muliggøre og fremme forskning stilles offentliggjorte dokumenter og sager til rådighed her på webstedet i kronologisk rækkefølge i pdf-format.

Spørgsmål om arkivets indhold eller offentliggjorte dokumenter og sager kan rettes til:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Anmodning om aktindsigt i dokumenter og sager

Aktindsigt i ECB's ikke-offentliggjorte dokumenter og sager er omfattet af afgørelse ECB/2004/3 af 4. marts 2004 om aktindsigt i ECB's dokumenter, med senere ændringer.

Du kan anmode om aktindsigt i et dokument ved at sende et brev eller en e-mail til:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu