Om Arkivet

ECB's arkiv forvaltes af arkivpersonalet i afdelingen for Informationsstyring, som hører under Generaldirektoratet Sekretariat.

Arkivets indhold

ECB's arkiv indeholder dokumenter og sager fra:

  • Komiteen af Centralbankchefer i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Medlemsstater (Centralbankkomiteen, 1964-1993)
  • Det Europæiske Monetære Institut (EMI, 1994-1998)
  • Den Europæiske Centralbank (ECB, 1998-).

I overensstemmelse med ECB's forpligtelser, for så vidt angår åbenhed og gennemsigtighed, og for at muliggøre og fremme forskning stilles pdf-kopier af de dokumenter og sager, som vi har offentliggjort, til rådighed.

Aktindsigt

Aktindsigt i ECB's dokumenter og sager er underlagt afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i ECB's dokumenter (EUT L 80, 18.3.2004, s. 42).

Kontakt

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tlf.: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640