Menu

O archivu

Archiv ECB má na starosti tým pro správu archivu společně s odborem pro služby správy informací generálního ředitelství – sekretariátu.

Obsah archivu

Archiv ECB obsahuje záznamy:

  • Výboru guvernérů centrálních bank členských států Evropského společenství (1964–1993),
  • Evropského měnového institutu (1994–1998) a
  • Evropské centrální banky (od r. 1998 do současnosti).

V souladu se závazkem ECB k otevřenosti a transparentnosti i s cílem usnadnit výzkum jsou záznamy, které jsme zveřejnili, k dispozici na této internetové stránce ve formátu PDF v chronologickém pořadí.

Pokud máte k obsahu archivu nebo ke zveřejněným záznamům jakékoli dotazy, obraťte se prosím na tuto adresu:

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
archivesandrecordsmanagement@ecb.europa.eu

Žádost o dokumenty a záznamy

Přístup k dokumentům a záznamům ECB je upraven rozhodnutím ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB v platném znění.

Dokument si můžete vyžádat dopisem nebo e-mailem na adrese:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
accesstodocuments@ecb.europa.eu