Informace o archivu

Archiv ECB má na starosti tým pro správu archivu společně s odborem pro služby správy informací generálního ředitelství – sekretariátu.

Obsah archivu

Archiv ECB obsahuje následující záznamy:

  • Výboru guvernérů centrálních bank členských států Evropského společenství (1964–1993),
  • Evropského měnového institutu (1994–1998) a
  • Evropské centrální banky (od r. 1998 do současnosti).

Zde jsou v souladu se závazkem ECB zachovávat otevřenost a transparentnost a s cílem usnadnit výzkum k dispozici kopie veškerých dosud zveřejněných záznamů ve formátu PDF.

Přístup

Přístup k dokumentům a záznamům ECB je upraven rozhodnutím ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB (Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 42).

Kontaktní údaje

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640