Súťaž pre študentov Generácia €uro

Súťaž pre študentov Generácia €uro je určená pre študentov stredných škôl v eurozóne, ktorí sa zaujímajú o ekonómiu a radi by sa dozvedeli viac o menovej politike.

Ak sa do nej chcete budúci rok zapojiť, pozrite si internetovú stránku Generácia €uro, kde budú priebežne sprístupňované aktuálne informácie o harmonograme, zúčastnených krajinách, jednotlivých kolách súťaže, kontaktných osobách a cenách pre víťazov. Na súťaži sa môžu zúčastniť len tímy spolužiakov vedené učiteľom.

A ak v súťaži obstojíme?

Víťazné tímy zo všetkých krajín budú pozvané na odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Víťazi súťaže pre študentov Generácia €uro 2019 kladú otázky prezidentovi Draghimu

Príprava na súťaž

Tlačové konferencie ECB
Každý mesiac prezident ECB na tlačovej konferencii vysvetľuje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Najskôr vydáva úvodné vyhlásenie a potom odpovedá na otázky novinárov.

Čo je to inflácia?
Hlavnou úlohou ECB je udržiavať stabilnú hodnotu eura a infláciu tesne pod úrovňou 2 %. Ale čo je to inflácia? Ako sa meria? A ako ju ECB môže ovplyvniť?

Viac informácií

Ako sa inflácia meria?
Meria sa prostredníctvom harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP).

Viac informácií

Hľadáte viac informácií?
V sekcii „ECB vysvetľuje“ nájdete základné pojmy vysvetlené jednoduchými slovami a aktuálne informácie o činnosti ECB.

Viac informácií

Ak máte záujem o informácie o budúcich vzdelávacích iniciatívach ECB a jej iniciatívach pre mládež, zapíšte sa do nášho distribučného zoznamu.