Generation €uro Students’ Award

De Generation €uro Students’ Award – Generatie €uro Schoolcompetitie is een wedstrijd voor middelbare scholieren in het eurogebied die geïnteresseerd zijn in economie en die meer te weten willen komen over monetair beleid.

Als je volgend jaar wil meedoen, hou dan de Generation €uro-website in de gaten; daar zal je dan informatie vinden over het tijdschema, de deelnemende landen, de wedstrijdrondes, de contactpersonen en de prijzen. Om deel te nemen, moet je een team vormen met je klasgenoten en een leraar.

En als we het goed doen ... ?

De winnende teams uit elk deelnemend land worden uitgenodigd voor een prijsuitreiking bij de ECB in Frankfurt.

De winnaars van de Generation €uro Students’ Award 2019 stellen vragen aan president Draghi

Voorbereiding op de wedstrijd

Bekijk een persconferentie van de ECB
Om de zes weken licht de president van de ECB tijdens een persconferentie het rentebesluit toe in een inleidende verklaring. Daarna beantwoordt hij vragen van journalisten.

Wat is inflatie?
De belangrijkste taken van de ECB zijn de waarde van de euro stabiel en de inflatie net onder 2% te houden. Maar wat is inflatie? Hoe wordt ze gemeten? En hoe kan de ECB de inflatie beïnvloeden?

Meer informatie

Hoe wordt de inflatie gemeten?
Dit gebeurt aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP).

Meer informatie

Meer weten?
Kijk hier voor een eenvoudige uitleg van belangrijke begrippen en een helder inzicht in de activiteiten van de ECB.

Meer informatie

Als je meer informatie over toekomstige educatieve en jongereninitiatieven van de ECB wil ontvangen, zet dan je naam op onze verzendlijst.