Generation €uro Students’ Award

De Generation €uro Students’ Award/Generatie €uro Schoolcompetitie is een wedstrijd die openstaat voor middelbare scholieren in het eurogebied die geïnteresseerd zijn in economie en die meer te weten willen komen over monetair beleid.

De zevende Generation €uro Students’ Award is op 11 april 2018 afgesloten met een bezoek van de winnaars aan de ECB voor de prijsuitreiking. Over een periode van twee dagen kregen de scholieren een rondleiding door het hoofdgebouw van de ECB, woonden ze presentaties van deskundigen bij en werd hun de mogelijkheid geboden President Draghi vragen te stellen.


Over de wedstrijd

De wedstrijd is tijdens het schooljaar 2017-2018 gehouden in elf landen van het eurogebied. Als je je volgend jaar wilt opgeven, houd dan de Generation €uro-website in de gaten; daar zul je dan te zijner tijd nadere informatie kunnen vinden over het tijdschema, welke landen meedoen, de wedstrijdrondes, contactpersonen en prijzen. Om deel te nemen zul je met klasgenoten en een leraar een team moeten vormen.


En als we het goed doen...?

Het winnende team uit elk deelnemend land wordt uitgenodigd voor een prijsuitreiking bij de ECB in Frankfurt.

Voorbereiding op de wedstrijd

Bekijk een persconferentie van de ECB
Tijdens een één keer in de zes weken gehouden persconferentie licht de President van de ECB het rentebesluit toe middels een Inleidende Verklaring en beantwoordt hij daarna vragen van journalisten.

Wat is inflatie?
De belangrijkste taken van de ECB zijn de waarde van de euro stabiel te houden en de inflatie net onder 2% te handhaven. Maar wat is inflatie? Hoe wordt inflatie gemeten? En hoe kan de ECB de inflatie beïnvloeden?

Meer informatie

Hoe wordt de inflatie gemeten?
Dit gebeurt aan de hand van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices ofwel HICP).

Meer informatie

Meer weten?
Hier worden begrippen uitgelegd in eenvoudige bewoordingen en zijn nieuwe inzichten in de activiteiten van de ECB te vinden.

Meer informatie