Studentská soutěž Generation €uro

Generation €uro Students’ Award je soutěž určená pro studenty středních škol v eurozóně, kteří mají zájem o ekonomii a rádi by se dozvěděli více o měnové politice.

Pokud se chcete zúčastnit soutěže příští rok, sledujte internetové stránky Generation €uro, kde najdete včas informace o harmonogramu, o zúčastněných zemích, o jednotlivých kolech soutěže a dále kontaktní údaje a ceny pro vítěze. K účasti je třeba, abyste vytvořili se svými spolužáky a učitelem tým.

A když budeme úspěšní...?

Vítězný tým z každé zúčastněné země obdrží pozvánku na slavnostní předání cen v ECB ve Frankfurtu.

Vítězové studentské soutěže Generation €uro Students’ Award 2019 kladou prezidentu Draghimu otázky

Příprava na soutěž

Sledujte tiskovou konferenci ECB
Prezident ECB každých šest týdnů na tiskové konferenci vysvětluje rozhodnutí o úrokových sazbách v úvodním prohlášení a poté odpovídá na otázky novinářů.

Co je to inflace?
Hlavními úkoly ECB je udržovat hodnotu eura na stabilní úrovni a inflaci těsně pod 2 %. Ale co je to inflace? Jak se měří? A jak ji může ECB ovlivňovat?

Více informací

Jak se inflace měří?
Inflace se měří pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen neboli HICP.

Více informací

Hledáte více informací?
Základní pojmy ve stručné podobě a aktuální přehled o činnostech ECB jsou k dispozici zde.

Více informací

Pokud chcete dostávat informace o budoucích iniciativách ECB v oblasti vzdělávání a mládeže, zaregistrujte se do našeho adresáře.