Menu

Inflacija cen življenjskih potrebščin v euroobmočju od leta 1961

S pomikanjem miške po grafu lahko vidite inflacijo v euroobmočju v posameznem mesecu.

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP), medletne spremembe v odstotkih.
Vir: Eurostat in izračuni ECB na podlagi nacionalnih podatkov. Pred letom 1996: neusklajeni nacionalni podatki. Prenesi časovno vrsto podatkov iz statističnega skladišča (Statistical Data Warehouse).