Menu

Inflácia spotrebiteľských cien v eurozóne od roku 1961

Posúvaním sa po krivke grafu zistíte, aká bola v jednotlivých mesiacoch miera inflácia v eurozóne.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ročné percentuálne zmeny.
Zdroj: Eurostat a výpočty ECB podľa národných údajov. Údaje za obdobie pred rokom 1996 sú neharmonizované národné údaje. Stiahnuť tento časový rad z databázy Statistical Data Warehouse