Menu

Patēriņa cenu inflācija euro zonā kopš 1961. gada

Novietojot peli uz līniju diagrammas, redzama euro zonas inflācija dažādos mēnešos.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI), pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%).
Avots: Eurostat un ECB aprēķini, kas balstīti uz valstu datiem. Līdz 1996. gadam izmantoti nesaskaņoti valstu dati.
Lejuplādēt šo laikrindu no Statistisko datu noliktavas.