Vartotojų kainų infliacija euro zonoje nuo 1961 m.

Veskite kompiuterio pelytę grafiko linija ir pamatysite, kaip keitėsi infliacijos lygis atskirais mėnesiais.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI), metinis pokytis, procentais.
Šaltinis: Eurostato ir ECB apskaičiavimai, pagrįsti nacionaliniais duomenimis. Iki 1996 m. – nesuderinti nacionaliniai duomenys. Parsisiųsti šią laiko eilutę iš statistinių duomenų saugyklos.