Menu

Vartotojų kainų infliacija euro zonoje nuo 1961 m.

Veskite kompiuterio pelytę grafiko linija ir pamatysite, kaip keitėsi infliacijos lygis atskirais mėnesiais.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI), metinis pokytis, procentais.
Šaltinis: Eurostato ir ECB apskaičiavimai, pagrįsti nacionaliniais duomenimis. Iki 1996 m. – nesuderinti nacionaliniai duomenys. Parsisiųsti šią laiko eilutę iš statistinių duomenų saugyklos.