Menu

Kuluttajahintainflaatio euroalueella vuodesta 1961

Kuukausittaiset tiedot näkyvät, kun hiiren osoitinta liikuttaa inflaatiota kuvaavalla viivalla.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI), vuotuinen prosenttimuutos.
Lähteet: Eurostat sekä kansallisiin tilastoihin perustuvat EKP:n laskelmat. Ajalta ennen vuotta 1996: yhdenmukaistamattomat kansalliset tilastot. Hae aikasarjat: Statistical Data Warehouse.