Menu

Tarbijahinnainflatsioon euroalal alates 1961. aastast

Euroala inflatsioonimäärade vaatamiseks erinevatel kuudel liigu hiirega üle joonisel kujutatud graafiku.

Ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), aastane muutus protsentides.
Allikas: Eurostat ja EKP arvutused riiklike andmete põhjal. Enne 1996. aastat: liikmesriikide ühtlustamata andmed. Lae aegrida statistika andmeaidast.