Menu

Инфлация на потребителските цени в еврозоната от 1961 г. насам

Плъзнете курсора по графиката, за да видите темпа на инфлация в еврозоната през различните месеци.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), годишно процентно изменение.
Източник: Евростат и изчисления на ЕЦБ въз основа на национални данни. До 1996 г.: нехармонизирани национални данни. Изтеглете този динамичен ред от Статистическа база данни.