Menu

Vad driver inflationen?

Staplarna i diagrammet visar hur mycket varje produktgrupp bidrar till den aktuella inflation när både prisändringar och vikter räknas med. Om man lägger ihop de värdena får man fram den totala HIKP-inflationen.

Källa: Eurostat och ECB:s beräkningar baserade på uppgifter från Eurostat.