Menu

Kaj poganja trenutno stopnjo inflacije?

Stolpci v grafu prikazujejo, koliko vsaka skupina izdelkov in storitev prispeva k trenutni stopnji inflacije, če upoštevamo tako spremembe cen kot tudi uteži. Če posamezne vrednosti seštejemo, dobimo skupno stopnjo inflacije, merjeno z indeksom HICP.

Vir: Eurostat in izračuni ECB na podlagi podatkov Eurostata.