Menu

Čo ovplyvňuje súčasnú mieru inflácie?

Stĺpce grafu zobrazujú informácie o tom, ako sa na súčasnej miere inflácie podieľajú jednotlivé skupiny produktov, a to pri zohľadnení zmien cien i váh. Spočítaním príslušných hodnôt dostanete celkovú mieru inflácie meranej pomocou indexu HICP.

Zdroj: Eurostat a výpočty ECB podľa údajov Eurostatu.