Menu

Waardoor wordt het meest recente inflatiecijfer bepaald?

De balken in de grafiek geven aan hoeveel elke productgroep aan de huidige inflatie bijdraagt als men rekening houdt met zowel prijsveranderingen als gewicht. Als de waarden voor alle groepen goederen en diensten worden opgeteld, krijgt men het totale cijfer van de HICP-inflatie.

Bron: Eurostat en op Eurostat-gegevens gebaseerde berekeningen van de ECB.