Menu

Kas pēdējā laikā nosaka inflāciju?

Attēlā redzams, cik lielā mērā katra produktu grupa ietekmējusi pašreizējo inflācijas līmeni, ņemot vērā gan cenu pārmaiņas, gan svarus. Saskaitot kopā attiecīgo stabiņu vērtību, iegūstam kopējo SPCI inflāciju.

Avots: Eurostat un ECB aprēķini, kas balstīti uz Eurostat datiem.