Menu

Dėl ko didėja dabartinė infliacija?

Grafiko stulpeliai rodo, kokią įtaką kiekviena produktų grupė daro dabartinei infliacijai, atsižvelgiant į kainų pokyčius ir produktų grupių svorius. Jei atitinkamas vertes sudėsite, gausite bendrą SVKI pagrindu apskaičiuotos infliacijos lygio rodiklį.

Šaltinis: Eurostato ir ECB apskaičiavimai, pagrįsti Eurostato duomenimis.